SIKKERHET

FOR Å BEST MULIG GARANTERE DIN SIKKERHET

VÅRT FOKUS ER Å GI GODE OPPLEVELSER I ET TRYGT MILJØ. DERFOR PRIORITERER VI SIKKERHET FØRST. LES VÅRE SIKKERHETSREGLER FØR DU BESTILLER OG KOMMER FOR Å KLATRE.

N

AVBESTILLING AV TUREN AVGJØRES KUN AV VÅRT TEKNISKE TEAM, AVHENGIG AV VÆRET OG SIKKERHETSFORHOLD.

Sikkerhet først

Utstyret

Dere vil bruke sikkerhetsutstyr fra produsenter som er anerkjent for ytelsen og kvaliteten på utstyret deres. I tillegg stiller vi krav til det felles og individuelle sikkerhetsutstyret som vi gir deg under aktivitetene.
Derfor er personlig teknisk utstyr ikke godkjent på vår lokasjon eller under våre aktiviteter. Når du ankommer møtepunktet gir vi deg det spesifikke utstyret som er nødvendig for turen.

Du vil bli utstyrt med:

En sele
Et via ferrata-sett / snor
En trinse
En hjelm

utstyr ikke inkludert:

Hansker
Tekniske klær
Fjellsko

Sikkerhetsregler

VÅRT FOKUS ER Å GI GODE OPPLEVELSER I ET TRYGT MILJØ. DERFOR PRIORITERER VI SIKKERHET FØRST. LES VÅRE SIKKERHETSREGLER FØR DU BESTILLER OG KOMMER FOR Å KLATRE.  

1. Det er forbudt å bruke Rungu Via Ferrata uten å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring, samt å ha lest og forstått alle sikkerhetsregler. Hver enkelt bruker skal alltid delta i hele den praktiske og teoretiske opplæringen før klatring. Bruker er ansvarlig for å overholde alle regler og instruksjoner.

2. Alt sikkerhetsutstyr skal brukes i henhold til gitte instruksjoner. Selen skal være stram til enhver tid. Spør om du er usikker på om selen sitter godt. Bruk også hjelm på vei ned for økt sikkerhet. Etter endt økt skal alt sikkerhetsutstyr leveres tilbake.

3. Aldersgrensen er 12 år. Personer under 15 år må klatre med verge. Personer under 18 år må ha godkjenning fra en forelder eller foresatt før de klatrer. Alle som klatrer må være over 40 kg.

4. Registrering er obligatorisk. Ved påmelding må du signere en egenerklæring som betyr at du har lest alle sikkerhetsreglene og har forstått alle instruksjonene som er gitt. Ved mindreårige deltakere plikter vergen å forklare disse for den mindreårige.

5. Når du klatrer Rungu Via Ferrata er det visse farer som har risiko. Det er viktig å bevege seg rolig og kontrollert gjennom hele turen og vurdere hvert steg du tar for økt sikkerhet.

6. Hver deltaker er ansvarlig for egen aktivitet og sikkerhet i Ruŋgu via Ferrata. For mindreårige deltakere er verge ansvarlig for sin egen og den mindreåriges aktivitet og sikkerhet. Den mindreårige må følges aktivt under hele reisen.

7. Der det er stålvaier skal denne alltid brukes, hvor karabinkrokene skal festes og låses forsvarlig. Karabinkrokene festes i motsatt retning i forhold til hverandre slik at du unngår å koble fra begge karabinkrokene samtidig ved å gjøre en feil.

8. Hold trygg avstand til klatreren foran deg, dette er spesielt viktig på steder med høyere risiko. La det være minst én øyebolt mellom hver deltaker. Hvis du klatrer sammen med en mindreårig, kan du klatre litt nærmere.

9. Skal du forbi andre klatrere er det viktig å gjøre dette på flatere partier med største forsiktighet, uten å koble fra ledningen. Det er derfor viktig å kommunisere godt med de som skal passeres for å unngå at noen føler seg utrygge eller presset.

10. Vær oppmerksom på løse gjenstander som drikkeflasker, telefoner, kameraer, ryggsekker, løse steiner etc. som kan utgjøre en fare for deg selv eller andre som kommer klatrende etter.

11. Personer med psykiske eller fysiske lidelser som vil være en trussel mot egen og andres helse har ikke lov til å bestige Ruŋgu via Ferrata.

12. Personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler har forbud mot å bestige Ruŋgu via Ferrata.

13. Gravide kvinner, personer som er epileptiske, lider av rygg- og/eller nakkeskade eller har hjerteproblemer anbefales ikke å klatre uten konsultasjon med lege.

14. Rungu Via Ferrata er ikke ansvarlig for verdisaker som går tapt under stigningen, på vei ned eller eventuelt blir borte fra biler, sykler o.l.

15. Arrangøren kan uten forbehold stenge klatrestien av sikkerhetsmessige årsaker, som spesielle værforhold eller vedlikehold.

16. Bruk av hansker anbefales. Dette gir også god beskyttelse mot stålvaieren. Hanskene vi har til salgs er av typen med gummibelegg slik at du oppnår mest mulig friksjon når du holder på.